Integritetspolicy

ALLMÄNT
Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi agglomererar från användare, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Genom att gå in på vår webbplats godkänner du ditt samtycke med denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren i denna integritetspolicy och inte vill försäkra oss om den personliga information vi behöver, använd inte denna webbplats. Observera att denna integritetspolicy utgör ett avtal mellan dig och företaget. Vi kan med jämna mellanrum göra ändringar i denna policy. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om sådana ändringar, rekommenderar vi att du läser igenom denna integritetspolicy regelbundet. Din fortsatta användning av webbplatsen och/eller dess tjänster kommer att utgöra ditt samtycke till integritetspolicyn.


INFORMATION VI INSAMLAR
Den personliga informationen som vi kan begära att använda och behandla ska omfatta, utan begränsning:
a) All information som du tillhandahåller oss via webbplatsen eller e-post (t.ex. för- och efternamn,
födelsedatum, e-postadress , telefonnummer);
b) Korrespondens gjord med oss ​​via webbplatsen, e-post, webbchatt eller genom andra
kommunikationsmedel;
c) Webbplatsinloggningar och deras detaljer, inklusive trafikdata, GeoIP-platsdata, webbläsar-/enhetsdata, webbloggar,
aktivitetsloggar och annan trafikinformation som registreras i vårt system;

ERHÅLLA PERSONLIG INFORMATION
Vi kommer inte att samla in någon personlig information om dig utan att du har blivit informerad. Vi kan dock automatiskt samla in viss information om dig där du skulle ha tillhandahållit sådan information med hjälp av våra tjänster och genom din interaktion med oss. Vi kan också lagligen ta emot viss personlig information från onlineleverantörer och tjänsteleverantörer, såsom
bedrägeriförebyggande företag.

Vänligen förstå att vi kan få tillgång till all information som du kan säkerställa till sådana leverantörer, tjänsteleverantörer och tredjeparts e-handelstjänster. Du kan vara säker på att vi kommer att använda och skydda all personlig information som erhållits på detta sätt, enligt vad som anges i denna policy. All information som du säkerställer kommer endast att avslöjas till tredje part utanför företaget i enlighet med denna integritetspolicy, och vi ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att våra avtal med tredjepartstjänsteleverantörer alltid skyddar din privata information.


DATAMOTTAGARE
Vi kan komma att ge din information till andra enheter inom vår företagsgrupp och till våra affärspartners. Här ingår våra moderbolag, deras moderbolag och alla dotterbolag, med vilka vi bedriver verksamhet och har nödvändiga avtal. Databehandling av din information kan utföras av företaget eller av en annan enhet i vår företagsgrupp, som kan använda en tredje part för att uppfylla sådana databehandlingsbehov. Du accepterar och samtycker till vår behandling av dina uppgifter i dessa länder genom att surfa på webbplatsen och kommunicera elektroniskt med oss. Vi säkerställer att din information och data kommer att behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

RÄTTA DATA TILL TREDJE PART

Vi kan komma att avslöja din personliga information om det krävs enligt lag, förordning eller annan juridisk stämning eller order. Vi kan också lämna ut din personliga information till en tillsynsmyndighet eller brottsbekämpande myndighet om vi anser att det är nödvändigt för att skydda företagets, dess kunders eller tredje parts legitima intressen. Personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part under dessa villkor:
Tidpunkten då vi är skyldiga att göra det enligt lag;
Att anpassa med våra lagliga och regulatoriska skyldigheter och skyldigheter till lämplig licensiering, tillsynsmyndigheter och alla skyldigheter och ansvar som är skyldiga enligt annan tillämplig lagstiftning och till andra genomförbara tillsynsmyndigheter i andra jurisdiktioner;
Om företaget är säker på att avslöjande är viktigt för att rädda företagets eller användarens säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en begäran från regeringen;
Vi använder databehandlare från tredje part för att behandla begränsade personuppgifter för vår räkning och dessa tjänsteleverantörer stödjer webbplatsen, särskilt när det gäller värd och drift av webbplatserna, marknadsföring, analys, utveckling av webbplatserna och att skicka nyhetsbrev via e-post. Vi ska säkerställa att överföringen av personuppgifterna till mottagaren är förenlig med tillämplig dataskyddslagstiftning och att samma skyldigheter åläggs processorn som åläggs oss enligt respektive tjänsteavtal. Dessutom kan vi också ta bort personuppgifter om vi får några nya affärer. Företaget borde gå
genom eventuella förändringar av dess struktur såsom en sammanslagning, förvärv av ett annat företag eller ett partiförvärv. Det är mest troligt att våra kunders personuppgifter kommer att ingå i försäljningen eller överföringen. Enligt vår policy ska vi informera våra användare via e-post innan vi påverkar sådan överföring av personuppgifter. Glöm inte att vårt innehåll kan länka till tredje parts webbplatser för att ge relevanta referenser. Vi är inte ansvariga för sådant externt innehåll, som kan innehålla separata integritetspolicyer och avslöjanden om databehandling.

SÄKERHET FÖR DINA DATA

Vi erkänner härmed att vi, när vi samlar in och behandlar din personliga information i syfte att hantera dina uppgifter, är bundna av strikta lagbestämmelser om skydd av personuppgifter. Följaktligen strävar vi efter att skydda din personliga information och respektera din integritet. Vi är engagerade i att tillhandahålla säkra tjänster till användare, och vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att all data som du har lämnat till oss förblir säker.

KONTAKAR OSS

Du kan alltid kontakta oss angående denna policy om du vill:
Bekräfta riktigheten av den personliga information vi har samlat in om dig;
Fråga om vår användning av din personliga information;
Förbjud framtida användning av dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål;
Uppdatera eller korrigera all information som du har tillhandahållit oss (i sådana fall ska du tillhandahålla alla bevis
som vi rimligen kan kräva för att genomföra sådana ändringar). Observera att det är olagligt att ge oss falsk information
om dig och det är ditt ansvar att se till att vi alltid är uppdaterade med dina korrekta uppgifter.
Dessutom, enligt artikel 77 i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål relaterat till dina uppgifter
behandling till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort,
arbetsplats eller plats för en påstådd överträdelse.